25-29 มกราคม 2561 – เกาหลี 5 วัน 3 คืน

คณะส่วนตัว บริษัท มินดา กรุ๊ป ท่องเที่ยว ประเทศเกาหลี