22-25 ตุลาคม 2559 – เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์