21-24 ตุลาคม 2559 – เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่