18-23 มีนาคม 2558 – คุนหมิง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

คณะพิเศษ ท่องเที่ยว คุนหมิง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ประเทศจีน

ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่มีอยู่จริง จากหนังสือเรื่อง Lost Horizon