18-21 ธันวาคม 2558 – ซัวเถา แต้จิ๋ว เท่งไห้ ประเทศจีน

คณะส่วนตัวพิเศษ ท่องเที่ยว ซัวเถา แต้จิ๋ว เท่งไห้ เยี่ยมญาติ นมัสการไต่ฮงกง