18-21 กุมภาพันธ์ 2560 – เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์