13-17 มกราคม 2560 กรุ๊ปเหมา เกาหลี สกีรีสอร์ท ตกปลาน้ำแข็ง