13-16 เมษายน 2560 – เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด