12-14 ธันวาคม 2558 – เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง

คณะพิเศษ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน 2คืน พักพิเศษโรงแรม 4 ดาว