11-15 เมษายน 2558 – ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ

คณะพิเศษ ท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น เส้นทางโตเกียว-ฟูจิ 5วัน 3คืน