1-5 กุมภาพันธ์ 2561 – ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

คณะส่วนตัว บริษัท พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด ท่องเที่ยว ประเทศไต้หวัน